För oss finns nästan inga hinder i vad man kan göra med polyuretan. Vi stimuleras snarare av att få göra det ingen annan gjort tidigare.

Vår långa erfarenhet gör att vi är väl förtrogna med materialet och vet vad  som fungerar och inte. Ofta börjar nya projekt med att ta fram en prototyp. Det har vi gjort många gånger så för oss går det fort att få fram prototyper för test. Det gör att vi tillsammans med er kunder kommer snabbare framåt till färdig lösning och produkt.

Sedan något år tillbaka har vi en maskinpark som gör att vi kan jobba med flera färger och enkelt ändra egenskaper i polyuretanet. Detta har gett oss ännu större möjligheter att utveckla och leverera produkter som fungerar.

Läs vår verksamhetspolicy här >>

Läs om vår hur vi hanterar personuppgifter (GDPR) >>

Vi arbetar enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
Certifikaten finns som PDF här nedan.

Certifikat ISO 9001 >>

Certifikat ISO 14001 >>